Kakšna je razlika med enotno in neenotno v fiziki?


Odgovor 1:

Vzemimo primer hitrosti ..

Enakomerna hitrost pomeni Vrednost hitrosti in smeri hitrosti je enaka: Brez spremembe vrednosti hitrosti in brez spremembe vektorja hitrosti.

Neenakomerna hitrost pomeni

  1. Vrednost hitrosti se spreminja, smer pa je enaka. Vrednost je enaka, smer pa se spreminja. Vrednost hitrosti in smeri vektorja hitrosti se spreminja.

Odgovor 2:

Vsaka količina v fiziki je opisana kot funkcija prostorskih in časovnih koordinat. Na primer temperatura T (x, y, z, t). Količina naj bi bila enakomerna glede na regijo, če je vrednost te količine enaka na vsaki točki v tej regiji. Vrednost se lahko spremeni v času, vendar je vrednost enaka po regijah.