Kakšna je razlika med teoretično in praktično znanostjo iz fizike in kemije?


Odgovor 1:

Teoretska znanost - uči, zakaj. Pomaga vam razumeti, zakaj ena tehnika deluje tam, kjer druga ne uspe. Pokaže vam celoten gozd, gradi kontekst in vam pomaga določiti strategijo. Če gre za samoizobraževanje, vas teorija pripravlja, da določite smer za svoje prihodnje izobraževanje. Teorija te uči skozi izkušnje drugih.

Teoretično znanje lahko pogosto privede do globljega razumevanja koncepta, če ga vidimo v kontekstu večje celote in razumevanja, zakaj stoji za njim.

Praktična znanost - pomaga vam pridobiti posebne tehnike, ki postanejo orodje vaše trgovine. Veliko se približa vašemu vsakodnevnemu delu. Obstaja nekaj stvari, ki se jih lahko naučiš le skozi početje in doživljanje. Kjer se teorija pogosto poučuje v idealu vakuuma, se praktično naučimo skozi resničnost življenja.

Na primer: ko v učbeniku kemije preučujete reakcijo, je to teorija in ko grete v laboratorij za kemijo, da dejansko opravite te reakcije z mešanjem različnih kemikalij med seboj, to je praktična kemija.