Kakšna je razlika med substitucijo in reakcijo izločanja dodatka?


Odgovor 1:

Namestitev

Pri tej vrsti reakcije je vedno vrsta, ki se ponavadi nadomešča / nadomešča z drugim atomom, ki je prisoten v reaktantu. Primeri, kot je ankan, ki reagira s halogeni. Prosti halogeni radikali tvorijo en atom atoma (homo diatomski zato) v ogljikovodik (alkan) z odstranitvijo enega vodika, da se tvori tudi vodikov halogenid.

Podobno je tudi, ko halogenoalkan reagira z vodnim NaOH ali KOH.

Dodatek

V glavnem za alkene. Tu elektrofil napada na alken, ker je sestavljen iz šibke pi vezi, ki jo je mogoče zlahka pretrgati in tvoriti kovalentno vez z uporabo svojih elektronov. Primeri takega hidrogeniranja, bromiranja


Odgovor 2:

Odpravo si lahko omislite kot "odpravljanje" ali "izgon". Izločitvena reakcija je tista, pri kateri se nekaj izloči iz molekule.

A → B + C

Preprost primer bi bil izgon vode iz alkohola, da bi dobili alken.

Reakcija substitucije, kot pove že samo ime, je tista, pri kateri delec v molekuli prevzame mesto drugega. Približno tako, kot v igrah z žogo igrajo igralci, eden igralec za drugim. Delček je lahko en sam atom ali celo molekula.

AB + X → AX + B

V zgornjem primeru je B substituiran z X.