Angleščina (jezik): Kakšna je razlika med primerom in ilustracijo?


Odgovor 1:

'Primer' je po pomenu bolj splošen in je večinoma ustni in 'ilustracija' je bolj dejanje ali dejstvo ponazoritve (prikaza) primera.

O: kaj je kinetična energija? Ali lahko navedete nekaj primerov? B: Energija, ki jo telo razpolaga zaradi gibanja, se imenuje kinetična energija. Na primer premikajoči se avtomobil, kotalno žogo. A: Ali lahko ponazorite? "B" uporablja kroglico in jo zvija za prikaz.

Upam, da to pomaga!